Rijeka Zalomka

Većim dijelom svoga toka u ljetnjim mjesecima teče kao podzemna rijeka, što ju čini najvećom ponornicom u Evropi. Preko Ovči-broda na rijeci Zalomci prevođena su stada ovaca, koja u proljeće idu iz niske (Humske) Hercegovine u visoku Hercegovinu – prema Treskavici, Zelengori i Morinama na ispašu, a u jesen obrnuto. Taj most-brod na Zalomki služio je i svakodnevnom prelasku, kada rijeka Zalomaka teče površinski.