Nevesinjsko polje

Nevesinjsko polje je jedno od najvećih kraških polja u BiH. Njegovu površinu predstavlja 18000 ha, plodne i obradive zemlje. To čini dobar potencijal za proizvodnju zdrave hrane, razvoj eko-turizma, kao i ostalih vidova turizma i pratećih privrednih grana i tradicionalnog zanimanja stanovništa opštine Nevesinje.