Невесиње

Општина Невесиње се налази на југоистоку Републике Српске, у источној Херцеговини, удаљена од Мостара 35 km, а од Сарајева 110 km. Удаљеност од Јадранског мора и луке Плоче је 110 km. Невесиње – историјско мјесто, бурне и богате историје, по предању је добило име по латинским ријечима neue signe – снијежна пустиња. Невесиње је општина са највећим бројем стећака у бившој Југославији, а самим тим и у свијету. До сада је евидентирано око 3000 примјерака, или један стећак на пет становника. Највећа некропола стећака налази се у селу Мијатовци на локалитету Калуфи. Ту је некропола са 452 стећка. Од тога броја 305 су плоче, 144 сандуци и 3 сљемењака, а 44 примјерка су украшена.

Посебна кима у којој се сусрећу и мијешају континентална и медитеранска клима стварајући љети угоднуатмосферу, а зими јединствен доживљај сњежне идиле и просјечне надморскависина од 860 m чине дају невесињу епитет ваздушне бање.
Највећи херцеговачки пјесник Алекса Шантић имао свој љетњиковац у селу Бојишта, 2.5 km сјеверно од града, гђе је написао многесвоје пјесме као “О, класје моје” и “Остајте овђе”.
Такође, постоји историјски документизкога се види да је својевремено, аустријска војн акоманда своје исцрпљене официре и војнике слала у касарну у Невесиње наодмор, рехабилитацију и поправљање крвне слике.

Подручје општине је изразито рурално. Главне привредне гране су ратарство и сточарство, гдје се још на сасвим природан и традиционалан начин производи здрава органска храна. То је уз нетакнуту и незагађену природу, прелијепе пејзаже, богату флору и фауну, један од предуслова за развој туризма (еко, сеоског, зимског, ловног, риболовног, спорстко-рекреативног).