Црква Св. Николе

Цркву Светог Николе у Срђевићима подигли су у 14. вијеку кнезови и дипломате Срђевићи, гатачка властела, која је у средњовјековном феудалном друштву играла значајну улогу. Срђевићка властела из доба Сандаља Хранића и Херцега Стефана битно је утицала на друштвено политичке прилике тога времена и у знак своје моћи подигла је цркву у фрескама.

Фреске којима су украшени зидови цркве само су последњи рефлекс некадашњег значаја овог мјеста. У манастиру Житомислићу се чува Минеј из 14. вијека, писан на пергаменту за потребе цркве у Срђевићима. После много лутања са оштећеним текстом и исјеченим записима доспио је у манастир на Неретви гдје се чува и излаже као значајан експонат старог духовног живота Гацка.

Црква је под заштитом државе. Зна се да је обнављана 1883. године. Под надзором Завода за заштиту споменика црква се и сада обнавља.