Posebno lovište Kamenica

ŠG„Panos“ Višegrad je stanište divokoze koja je ovdje autohtona vrsta. Ukupna površina lovišta je 3.842 ha.
Lovište je bogato pitkom vodom koja se tokom cijele godine javlja u vidu živih izvora, manjih vodotoka-potoka, i potočića. Najviši vrh na lovištu je Veliki Stolac 1.675 m, dok je najniža tačka u lovištu na nivou jezera u kanjonu Drine i iznosi 291 m.
Na ovom područiju je i prirodno stanište balkanskog relika i endema Pančićeve omorike (Picea omorika) koja uljepšava veći dio ovog lovišta.
Posebno lovište „Kamenica“ naseljavaju autohtone različite vrste divljači od kojih su neke veoma rijetke ili ugrožene na ostalim evropskim staništima.
Kao osnovne vrste kojima se intenzivno gazduje u lovištu su: divokoza, srna, medvjed , vuk divlja svinja , zec lještarka, lisica.
Šumsko gazdinstvo „Panos“ i Posebno lovište „Kamenica“ domaćim i stranim lovcima, gostima i turistima nudi sve svoje usluge, gostoprimstvo i uživanje u izuzetnim ljepotama prirode Posebno lovište „Kamenica“ posjeduje: 2 zatvorene čeke, 11 otvorenih visokih čeka, terensko vozilo,čamac.
Kontakt:
ŠG Panos, Višegrad
Tel: +387 (0)58 620 355
panos@sumers.org