Посебно ловиште Каменица

ШГ„Панос“ Вишеград је станиште дивокозе која је овдје аутохтона врста. Укупна површина ловишта је 3.842 ha.
Ловиште је богато питком водом која се током цијеле године јавља у виду живих извора, мањих водотока-потока, и поточића. Највиши врх на ловишту је Велики Столац 1.675 m, док је најнижа тачка у ловишту на нивоу језера у кањону Дрине и износи 291 m.
На овом подручију је и природно станиште балканског релика и ендема Панчићеве оморике (Picea omorika) која уљепшава већи дио овог ловишта.
Посебно ловиште „Каменица“ насељавају аутохтоне различите врсте дивљачи од којих су неке веома ријетке или угрожене на осталим европским стаништима.
Као основне врсте којима се интензивно газдује у ловишту су: дивокоза, срна, медвјед , вук дивља свиња , зец љештарка, лисица.
Шумско газдинство „Панос“ и Посебно ловиште „Каменица“ домаћим и страним ловцима, гостима и туристима нуди све своје услуге, гостопримство и уживање у изузетним љепотама природе Посебно ловиште „Каменица“ посједује: 2 затворене чеке, 11 отворених високих чека, теренско возило,чамац.
Контакт:
ШГ Панос, Вишеград
Тел: +387 (0)58 620 355
panos@sumers.org