Мостови Требиња

Арсланагића мост
Један од најљепших примјера османлијске архитектуре, Арсланагића мост се издваја од осталих, љепотом линија, маштовитошћу и сликовитошћу облика. Изграђен је 1574. године као задужбина великог везира Мехмед-паше Соколовића, а служио је као трговачка веза између Новог ( Херцег Нови у Црној Гори) и Рагузе ( Дубровник у Хрватској). Крајем XVI вијека добио је име Арсланагића Мост, по племићу Арслан Аги који је избјегао из Новог након што су га освојили Млечани.

Он је успоставио центар за наплаћивање мостарине у непосредној близини моста. Мост је имао велику важност све до изградње пута за Дубровник.
Са изградњом хидроцентрале 1965. године дошло је до његовог потапања. Наредне године ниво воде је спуштен како би се мост могао уклонити. Коначно је поново изграђен 1972. године у центру Требиња. Тако је постао значајан културно-историјски споменик Требиња.

Римски мост на Вучији

Овај мост је велика мистерија као и сви стари мостови чију градњу приписујемо турцима или аустријанцима или пак римљанима. Римски мост на Вучији је најинтересантнији и изгледа најстарији. Вјероватно је рађен кад и Ластванске куле. Стари мост на Сушици на Вучији, налази се између двије велике стјене и спаја два стрма дијела испод ријеке. Мост се некада звао Стари мост, Грчки мост, мост на Сушици, а становници изван Вучије зову га још и Вучијански мост. Он је грађен од тесаног камена, а горњи лукови од сиге. Насвођење од сиге је састављено полукружним луковима, тако да је врло лијеп дојам и уклапа се у природни амбијент. Овуда је за вријеме римљана пролазио један друм од Дубровника за Црну Гору. За овај мост се сматра да је грађен у XIII вијеку. Постоји легенда да је за вријеме краљице Куљаче постојао исти такав мост на Заслапници, ниже од овога 200 m, те да су га однијеле набујале воде.

Камени мост

Инпозантна грађевина која у центру града спајајући обале Требишњице плијени својом љепотом. Изграђен је 1953. године.