Stari grad Mičevac

Stari grad Mičevac se nalazio u Župi Trebinje, na desnoj strani rijeke Trebišnjice. Ne zna se kada je podignut, ali kako predanje kaže podigao ga je Vojvoda Mičeta, pa je po osnivaču dobio ime. Prema Lukariju, dubrovačkom hroničaru, Mičevac se prvi put spominje kao utvrđenje 1042. godine. Najznačajniju ulogu je igrao dok se nalazio u rukama Pavlovića, hercega Stjepana i njegovog sina Vladislava, da bi posle žestokog otpora 1466. godine pao, zajedno sa Trebinjem pod tursku vlast.