Žepa i Most na Žepi

Rijeka Žepa udaljena je 35 km od Rogatice i nalazi se u živopisnoj kotlini, okružena sa svih strana visokim planinama. Njen istočni dio leži na lijepoj obali Drinskog jezera, pa joj to omogućava i posebnu vodenu vezu sa susjednim gradovima. Kanjonom Drine, u kom se plavi ukroćena rijeka, plove čamci i brodice od Višegrada do Bajine Bašte. Izuzetno privlačna lovcima i ribolovcima i sa mnoštvom turističkih motiva kao što su: Andrićev most („Most na Žepi“), srednjevjekovni grad Vratar, vrelo rijeke Žepe, nekropole stećaka.., Žepa upotpunjuje turističku ponudu Rogatice.

Čuveni kameni most na rijeci Žepi čiju je ljepotu sjajno opisao naš nobelovac Ivo Andrić nalazi se 35 km sjeveroistočno od Rogatice. Podizanje ovog mosta dovodi se u vezu sa izgradnjom čuvenog mosta Mehmed – Paše Sokolovića u Višegradu (XVI vijek). Ovaj most na istoimenoj rječici, prvobitno je sagrađen u blizini ušća Žepe u Drinu, premošćavajući usku klisuru. Pretpostavlja se da ga je sagradio učenik Mimara Sinana, graditelja višegradskog mosta.

Izgradnjom HE Bajina Bašta most je bio ugrožen, te je demontiran i rekonstruisan na drugoj lokaciji, nekoliko kilometara uzvodno. Početkom 2005. godine proglašen je nacionalnim spomenikom. Na novoj lokaciji nije izgubio ništa od svoje autentičnosti, sačuvan je u svom prvobitnom stanju i ljepoti.