Hram Svete Trojice – Rogatica

U samom gradu nalazi se Hram Svete Trojice čija je gradnja počela 1883. godine, a završena i osvećena na Preobraženje 1886. godine.
Sagrađena je od kamena u gotskom stilu. U zidove crkve uzidane su dvije nadgrobne ploče, jedna od njih prvi put se pominje u spisima mitropolita bosanskog Save Kosanovića iz 1884. godine. Druga nadgrobna ploča je sa motivom Hadovih vrata, što je čest motiv u helenističkoj umjetnosti i predstavlja simbolički nagovještaj groba i smrti.