Srednjovjekovni grad “Borač”

Na oko desetak kilometara od Rogatice nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Borača. Borač se po prvi put pominje u X vijeku u djelima vizantijskog cara i pisca Konstantina Poriforgenta. Po imenu ovoga grada, jedno vrijeme, tokom prvih godina turske vlasti i sam trg Rogatica nazivao se Borač, odnosno, pazar Borač.