Rogatica

Opština Rogatica prostire se sredinom istočnog dijela Republike Srpske i predstavlja područje izuzetne prirodne ljepote, planinskih i brdskih predjela ispresjecanih crnogoričnom i bjelogoričnom šumom i čistim planinskim rijekama bogatih ribom. Ovi predjeli zajedno sa bogatim kulturno-istorijskim naslijeđem, čine Rogaticu izuzetnom destinacijom.

U zvaničnim dokumentima, prvi put, kao naselje i urbani centar, Rogatica se pominje u 15. vijeku, a grad je ime dobio po porodici sličnog imena, Rogatići, dok se od 16. vijeka, u periodu turiske vladavine spominje i kao Čelebi Pazar. Brojni stećci na mnogim lokalitetima u okolini Rogatice svjedoče o prošlosti ovoga kraja.

Čuveni kameni most na rijeci Žepi, čiju je ljepotu opisao nobelovac Ivo Andrić, nalazi se na 35km sjeveroistočno od Rogatice. Podizanje ovog mosta dovodi se u vezu sa izgradnjom mosta Mehmed-Paše Sokolovića u Višegradu, te se predpostavlja da je završen u drugoj polovini 16. vijeka.