Manastir Moštanica

Po dimenzijama monumentalno, a po arhitektonskom ukrasu raskošno zdanje moštaničke crkve spada u red najsmjelijih i najljepših sakralnih građevina u srpskom srednjovjekovnom graditeljstvu. Po svojoj najmanje petstogodišnjoj prošlosti i po izuzetno smjeloj, skladnoj i bogatoj arhitekturi crkve manastir Moštanica pripada onom redu spomenika kulture koji obilježavaju najviši nivo stvaralaštva srpskog naroda u okrilju Srpske pravoslavne crkve.

Manastir Moštanica registrovan je kao spomenik kulture druge kategorije 1951.godine i uživa mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa BiH.
Jedan od najstarijih manastira Bosanske Krajine, nalazi se skriven u Kozari pored rječice sa istim imenom – Moštanica, 12 kilometara istočno od Kozarske Dubice. Prema jednom predanju manastir je zadužbina Nemanjića, a prema drugom podignut je 1113. godine na mjestu pogibije svetog Teodora Tirona.

Poznato je predanje po kojem je Moštanicu podigao Hasan-paša Predojević u 16. vijeku. Taj paša je, po istom predanju, podigao i manastir Rmanj i darovao ga svom bratu kaluđeru Gavrilu.

Kao i većina drugih manastira, i manastir Moštanica imao je burnu prošlost – rušen je pa obnavljan čak devet puta. Manastirska crkva je monumentalna, duga je 23,4, široka deset i po, a visoka 13,5 metara, građena od pravilno tesanog kamena. Ima trikonhosnu osnovu sa jednom kupolom oslonjenom na slobodnostojeće stupce. Ulazni portal je, neobično, na južnom zidu priprate. Manastirska crkva je zaštićeni spomenik kulture i predstavlja jednu od najljepših sakralnih građevina iz doba turske vladavine.

U manastiru se čuva vosak kojim je bio pečaćen Hristov grob, kamen sa Hristovog groba kao i papuča sa moštiju Svetog Vasilija Ostroškog. Do manastira, inače posvećenog Svetom arhangelu Mihailu, vodi asfaltni put.