Arheološko nalazište „Manastirište“, Gornji Kijevci

Manastirište je smješteno u Gornjim Kijevcima, 20 km od Gradiške usred ravničarskog kompleksa njiva zvanog Karanovac. Ovdje se nalaze ostaci građevinske arhiktertute od rimskog perioda do srednjeg vijeka, u dolini rijeke Lubine na njenoj desnoj obali. Rijeka opasuje lokalitet sa zapadne i sjeverne strane.

Neposredno uz sam lokalitet sa zapadne strane nalazi se vrlo jak izvor pitke vode, koju mještani takođe zovu Karanovac. Istočno se nalazi potok Berek, koji opasuje rano-slovensko gradiško naselje Varošanka. Interesantni su pronađeni kameni odlomci, ispisani glagoljicom iz IX vijeka i ćirilični natpis iz XIII vijeka. Sve ovo potvrđuje raznolikost civilizacija prisutnih na ovoj lokaciji i širem području.