Rijeka Sava

Sava je internacionalna rijeka. Ulazi u BiH kod Jasenovca na nadmorskoj visini od 94 m, a napušta našu zemlju kod  Rače na 87 m, sa razlikom u padu od 7m. Ukupna dužina  Save je 945 km, a kroz našu zemlju teče u dužini od 331 km. Rijeka Sava pruža odlične uslove za razvoj nautičkog turizma i sportova na vodi. Zbog svoje plovnosti ima veliki saobraćajni značaj.