Mapa

Filter od

Gradiška

Opština Gradiška se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, a obuhvata Lijevče polje i Potkozarje. Najznačajniji turističke oblasti Gradiške su Kozara, Prosara i Potkozarje zatim Posavina sa gradskim područjem, Donjom dolinom, rijekom Savom te Lijevče polje sa brojnim izletištima, jezercima i potocima. Pored rijeke Save, opština je bogata i brdskim rijekama, od kojih su najveće Vrbaška, Jablanica, Jurkovica i Lubina. Važni turistički lokaliteti Gradiške predstavljaju i arheološka nalazišta Vrbaškog grada i Manastirišta te Jurkovička pećina. Danas se u Gradišci nalazi i jedan od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa R. Hrvatskom za putnički i teretni saobraćaj.