Археолошко налазиште „Манастириште“, Горњи Кијевци

Манастириште је смјештено у Горњим Кијевцима, 20 км од Градишке усред равничарског комплекса њива званог Карановац. Овдје се налазе остаци грађевинске архиктертуте од римског периода до средњег вијека, у долини ријеке Лубине на њеној десној обали. Ријека опасује локалитет са западне и сјеверне стране.

Непосредно уз сам локалитет са западне стране налази се врло јак извор питке воде, коју мјештани такође зову Карановац. Источно се налази поток Берек, који опасује рано-словенско градишко насеље Варошанка. Интересантни су пронађени камени одломци, исписани глагољицом из IX вијека и ћирилични натпис из XIII вијека. Све ово потврђује разноликост цивилизација присутних на овој локацији и ширем подручју.