Туристичка организација Требиње

Тел: 059/273-410
Факс: 059/273-122
Адреса: Преображенска бб

е-маил: tourist_trebinje@yahoo.com

www.trebinjeturizam.com