Rijeka Trebišnjica

Rijeka Trebišnjica, nekada najveća ponornica u Evropi duga je 98 km, a sa podzemnim tokovima 187 km. Trebišnjica protiče kroz Gatačko polje (Mušnica i Gračanica), Cerničko polje (Ključna rijeka) i Fatničko polje. Vode Fatničke rijeke izbijaju u jakim vrelima kod Bileće, gdje nastaje Trebišnjica. Vode rijeke Trebišnjice se pojavljuju kao izvor dubrovačke rijeke Omble, a najveći dio otiče podzemnim tokom u Neretvu. Jedna od atrakcija, karakteristična za rijeku Trebišnjicu, jesu skokovi sa mosta koji se tradicionalno održavaju svako ljeto.