Stari grad Klobuk

Klobuk se nalazi na samoj granici Hercegovine sa Crnom Gorom. Ovo mjesto bilo je porište velikih svjetskih istorijskih zbivanja u proteklih nekoliko vijekova. Istoimeni Stari grad tvrđava, najstariji je na prostorima BiH, a pod njegove zidove stizale su i Napoleonove trupe. Osnovan je u IX vijeku, od kada je u kontinuitetu u sastavu Srpske srednjovijekovne države. Na starom gradu Klobuku postoje i grobovi kosovskih junaka, a zbog žestokog otpora Turcima neki istoričari ga nazivaju i Srpskom Masadom. Danas se tu nalaze samo ostaci bedema iz turskog perioda, kad je ovaj stari grad konačno zauzela i razorila Austrugarska.