Redžep – Pašina kula

Ovaj objekat u Žepi, po kom je zaseok i dobio ime Kula, predstavlja ostatke materijalne kulture iz turskog perioda. Narodno predanje kaže da je pripadala izvjesnom Redžep – paši, pa je po tome i dobiladanašnje ime. Ne zna se tačno iz kog vremena potiče, ali arheolozi i istoričari kažu da je takvih objekata po Bosni bilo u XVII i XVIII vijeku.