Mapa

Filter od

Prnjavor

Opština Prnjavor smještena je u slivu rijeke Ukrine, između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu.

Na području Opštine se nalaze: daleko poznata Banja Kulaši, Ergela lipicanera „Vučijak“, Crkva brvnara, Manastir Stuplje, Crkva sv.Ante Padovanskog, Ukrajinska crkva, takođe bitno je pomenuti lovni i ribolovni turizam, rijeku Ukrinu.

Veoma interesantna činjenica koja se tiče opštine Prnjavor sastoji se u epitetu „Mala Evropa“. Naime krajem 19. vijeka, prostor opštine Prnjavor naseljavaju stanovnici država iz istočne i zapadne Evrope, prema nekim podacima na području tadašnjeg sreza Prnjavor egzistiralo je 20 različitih etničkih grupa, te je Prnjavor s razlogom bio prozvan „Mala Evropa“.

U skladu s tim, na području opštine Prnjavor održava se niz manifestacija: festival nacionalnih manjina „Mala Evropa“, Međunarodna smotra folklora u Šibovskoj, Maškare u češkom selu Maćino brdo, maškare u italijanskom selu Štivor, Ukrajinski bal te godišnji koncert ukrajinskog KUD-a „Červona Kalena“.

http://www.opstinaprnjavor.net