Prnjavor kroz istoriju

O naseljavanju prostora opštine Prnjavor kao ambijentu za život nema detaljnijih istraživanja. Većina istraživanja vršena su na nalazištima koja su otkrivana sasvim slučajno prilikom zemljanih radova.

Arheološki ostaci na njima ukazuju da je područje oko rijeke Ukrine bilo najstarija nastambina ovog kraja. Neki od tragova navode na ostatke iz doba paleolita, ljudska naselja iz doba krapinjskog čovjeka, sojenička naselja i rimska naselja.

Iako nema vjerodostojnih dokaza poznato je, da je u doba Vizantije na prostoru današnjeg Prnjavora egzistirala župa zvana „Glaž“. Intenzivnije naseljavanje ovog prostora vezuje se za doseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo u VI i VII vijeku.
Nalazišta stećaka u rejonima Pečene Ilove, Vijačana i drugim krajevima pokazuje na veoma burnu prošlost ovog područja. U pisanim tragovima, varoš Prnjavor prvi put se pominje 1829. godine.

Samo ime Prnjavor nosi nekoliko značenja a prema nekima, srednjovjekovni manastiri imali su svoje posjede, koji su se zvali PRNjAVORI, a mještani na tim posjedima, PRNjAVORCI. To je i osnovni razlog zbog kojeg se vjeruje da Prnjavor nosi sadašnji naziv.