Prašuma Janj

Prašumski rezervat Janj ustanovljen je kao šuma sa posebnom namjenom, s ciljem da služi kao prostor za naučna istraživanja, a da pri tom kao „prirodna rijetkost“ bude privlačan i za posjetioce. Ima površinu od 295 hektara, a udaljen je od centra Šipova oko 30 kilometara.
Prašumu većinom čine stabla bukve i jele, ali i javora, brijesta, jasena i smrče.

Prašuma Janj