Rijeka Janj

U južnom dijelu opštine Šipovo 13 km od centra grada, ispod Janjske kraške visoravni, između naselja Strojice i Babići u dubokom mračnom kanjonu izvire rijeka Janj na nadmorskoj visini 612 m i teče prema Šipovu u dužini od 15 km. Izvor rijeke Janj je mjesto idealno za izlete i šetnje a kanjon Janja ima predivnu planinarsku stazu za pješačenje. Pristup izvoru rijeke Janj moguć je samo pješke iz dva pravca, iz pravca Babići i sa magistralnog puta Šipovo-Kupres kroz selo Rašće.
Na ovom mjestu rijeka Janj se rasipa na više tokova sa nekoliko vodopada. Pored magistralnog puta Šipovo-Kupres, 4 kilometra nizvodno od izvora rijeke Janj na 550 metara nadmorske visine smještene su Janjske otoke.

Janjske otoke su mjesto sa raznolikim pejzažom gdje rijeka Janj stvara čaroban izgled ovoga kraja. Mnoštvo slapova, vodopada ove rijeke ostavljaju nezaboravan utisak. To je krečnjačka dolina dužine oko 1 km i širine oko 300 m. Ona je velelepni pejzaž renesansnih parkova gdje se bujno zelenilo prepliće sa bistrim potočićima, pjenušavim i bučnim bigrenim kaskadama i malim vodopadima rijeke Janj. To je prirodno čudo kraškog svijeta, gdje je Janj istaložio debele bigrene naslage preko kojih se rastače u veliki broj rukavaca i mlazeva, da bi se na kraju sve te vode prikupile gradeći visoki pjenušavi vodopad koji ljeti pravi rosu, a zimi snježno iskričasto inje.