Manastir Glogovac

U narodu se očuvalo predanje o nastanku manastira Glogovac. Prema tom predanju, narodni predstavnici obratili su se veziru sa molbom da im odobri izgradnju crkve. Vezir ih je naveliko uputio da potraže pristanak od Stambola, iako nije očekivao da će im to uspjeti. Kad je ipak stiglo odobrenje od sultana, vezir je morao odobriti gradnju crkve, ali je ljutito naredio da mora biti podignuta na takvom mjestu odakle se neće čuti zvuk crkvenog zvona. Manastir je podignut u uskoj klisuri riječice Glogovac 1886. godine. Spaljen je tokom drugog svjetskog rata i obnovljen šezdesetih godina prošlog vijeka.Poslednja rekonstrukcija manastira desila se 2000/01. godine.