Medvjeđa lijeska

Na putu ka Borikama svoje stanište je našlo neobično stablo lijeske koja već pola vijeka odolijeva zubu vremena. To je stablo mečje lijeske u narodu poznato i kao medvjeđa lijeska. Prosječan vijek starosti ove endemske vrste je oko 200 godina, ali ovaj jedinstveni primjerak egzistira već preko 450 godina.

Za vrijeme austrougarske vladavine šuma je posječena a ostalo je samo stablo mečje lijeske na ovom lijepom malom proplanku. Iako su mnogi pokušavali da posade plodove ovog stabla to do sada nikome nije uspjelo u potpunosti, ali prije 2 god. posijano je oko 100 sjemenki ovog stabla od čega je ove godine presađeno tridesetak omlađenih strukova ovog drveta, pa nam sada ostaje da sačekamo i da se uvjerimo u rezultate rada.