Manastir Svetog Jovana Krstitelja na Crkvinama

Predanje nam kaže da je na ovom prostoru još u 13. vijeku izgrađen hram, koji je bio zadužbina kralja Dragutina Nemanjića i njegove supruge Jelene Anžujske.
Crkva je građena od grubo tesanog i lomljenog krečnjaka, u kombinaciji sa tesanicama od zebre.
Trudom naroda, na Crkvinama je nakon više od 500 godina vaskrsnuo hram. Početkom 2008. godine, organizovan je odbor za gradnju hrama, a u maju mjesecu su počeli radovi na njegovoj izgradnji. Hram je građen u “planinskom stilu“ sa jasnim krstom u njegovoj osnovi.
Temelje ovog hrama osvještao je mitropolit dabrobosanski Nikolaj 07. jula 2008. godine, a početkom decembra 2011. godine dao je blagoslov da Crkvine ponovo zažive kao manastir.