Manastir sv. Nikole na Ozrenu

Pravoslavni manastir sv. Nikole, zadužbina srpskog kralja Dragutina koji je u srednjem vijeku vladao ovim krajem, nalazi se sedam kilometara južno od Petrova u planinskom okruženju kroz koje protiče predivna rijeka Jadrina.

Od marta 2003. godine ovaj manastir je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.