Turistička organizacija Petrovo

Tel: 053/260-607
Faks: 053/260-012
Adresa: Ozrenskih brigada bb

e-mail: top.petrovo@gmail.com

www.ozrenskiturizam.org