Petrovo kroz istoriju

Petrovo je dobilo ime po jednom od dva brata Petru i Vasilju, koji se doseliše u ove krajeve. Vasilj ode u dubine Ozrena i po njemu Vasiljevci dobiše naziv, a Petar ostade bliže rijeci Spreči i po njemu Petrovo dobi svoje ime. Ova područja su naseljavana u doba Rimljana, a tokom XVI i XVII vijeka u ovim krajevima naseljavaju se Sloveni, koji žive u plemenskim zajednicama po manjim teritorijalnim jedinicama- župama.

Istorijski gledano, prvi pisani dokumenti koji govore o ozrenskom kraju, datiraju iz 503. god. i vežu se za potpisivanje ugovora o miru između Ugarske i Turske.

Prvi pisani dokument koji govori o postojanju pravoslavlja, odnosno postojanju pravoslavnog hrama, datira iz 1587. god. kada je pop Jakov iz plemena Marića patosao manastirsku crkvu na Ozrenu- manastir Sv. Oca Nikole.