Lovna regija Hercegovina

Prostire se na područiju opština: Trebinje, Nevesinje, Gacko, Bileća i Berkovići.
Obuhvata 7 lovišta i to: Berkovići, Viduša, Gacko,Ljubinje, Nevesinje, Velež i Leotar.
Lovišta u ovoj regiji su brdko-ravničarskog i brdsko planinskog tipa.
Vrste divljači zastupljena u ovoj regiji su: zec, divlja svinja, jarebica kamenjarka, vuk , lisica, kuna, jazavac, divlja mačka, vidra, te prolazna divljač: prepelica, šumska šljuka (najbogatije lovište u Evropi je lovište Leotar), grlica, golub grivljašdivlja patka i srna.