Kozarska Dubica kroz istoriju

Lokaliteti i nešto podataka govore da je ovaj prostor od pamtivjeka bio naseljen. Poslije propasti Rimskog carstva, prostor između rijeke Une i Vrbasa naseljavaju slovenska plemena.

Od 930. godine ovo područje doživljava veliki uspon. Tada je i nastao veliki grad Dubica koji je zauzimao područje sela Draksenić, Međeđa, Demirovac, s centrom u današnjem selu Donja Gradina. Ovaj grad je cvjetao sve do 1242. godine, kada su ga razorili Mongoli pod vođstvom Batu-kana.

Dubica se u istoriji prvi put spominje 1258. godine pod nazivom “Kastrum” kao veliko zanatsko i trgovačko naselje. Sam naziv grada Dubica dolazi od staroslavenske riječi “dub” što znači hrast.

Dolaskom Turske 1538. godine Dubica postaje vrlo značajno utvrđenje smješteno između dva carstva (Turskog i Austrougarskog).