Katolička crkva Rogatica

Do Drugog svjetskog rata crkva je pripadala području župe Višegrad, koja je obuhvatala Višegrad, Goražde i Rogaticu. Nakon Drugog svjetskog rata crkva i dvorište su nacionalizovani, ali je 1982. godine crkva vraćena Nadbiskupiji, obnovljena i posvećena u čast Marije Pomoćnice hrišćana.