Goransko jezero

Goransko jezero je vještačka akumulacija, nastala izgradnjom brane na potoku Jošava, a ime je nastalo po goranima, pokretu za pošumljavanje, koji su učestvovali u izgradnji jezera.

Smješteno je u podnožju ozrenskog gorja i nalazi se na oko 7 kilometara od Doboja. U bogatom šumskom okruženju, sa uređenom plažom i ostalom turističkom infrastrukturom pruža idealne uslove za odmor i rekreaciju.

Poučna šetališna staza „Jošava“ povezuje Sportsko-rekreacioni centar „Preslica“ i Goransko jezero u dužini od 1800 metara. Staza varira od lake do srednje teške i prilagođena je posjetiocima različitih afiniteta i mogućnosti. Stoga su postavljene drvene stepenice na pojedinim mjestima i drveni mostić preko Jošavačke rijeke, kako bi olakšale kretanje posjetilaca.

Na početku staze sa obije strane postavljene su ulazne table sa mapom područja, a duž staze je postavljeno  6 edukativnih tabli koje nas upoznaju sa geografijom, istorijom, hidrologijom, florom, faunom i tradicijom ozrenskog kraja. Iz pravca Preslice je postavljena rampa koja onemogućava ulazak motornih vozila.

Na sredini poučne staze je instalirano natkriveno drveno odmorište-paviljon sa klupama i stolovima i kojem se obraduje svaki umorni šetač kako bi predahnuo i uživao u krajoliku. Napomenućemo da su duž čitave staze postavljene drvene kante za smeće i da se i na taj način skrene pažnja na bitnost nenarušavanja prirodne sredine.