Džamija Selimija Doboj

U Doboju uz samu tvrđavu koja dominira gradom, nalazi se Čaršijska džamija Selimija, u narodu još poznata i kao Gornja džamija.

To je prva džamija u Doboju, sagrađena 1522. godine od strane sultana Selima II po kome je i dobila ime Selimija.