Zvornik kroz istoriju

Arheološka istraživanja praistorijskih naselja i nekropola ovog područja, potvrđuju kontinuitet kulturnog i etničkog porijekla najstarijeg stanovništva ovog dijela Podrinja, od kojih je nastao ilirski etnos.

Zvornik je grad burne prošlosti i jedan je od najstarijih gradova na prostoru Bosne i Hercegovine.
Bio je i ostao raskrsnica puteva. Nažalost, tim putevima su često dolazili i osvajači. Rimljani su krenuli u osvajanje Ilirika (kojima je, u ono vrijeme, pripadalo područje opštine) za vrijeme kralja Aragona i kraljice Teute 229. godine prije Hrista i konačno njime zavladali od 6-9 godine po Hristu. Kada su Rimljani uspostavili svoje političke, ekonomske i društvene odnose, oni su vršili i snažan kulturni uticaj na zatečeno stanovništvo.

Teritorija Zvornika ležala je u rimsko doba na vrlo važnoj saobraćajnici koja je vezivala rimske rudnike u Srebrenici (Domaviji) sa važnim rimskim centrom Sremskom Mitrovicom (Sirmium), u kome je bila kovnica novca, a izvjesno vrijeme i rezidencija careva.Ostaci ove rimske ceste uz Drinu nađeni su sjeverno od Bratunca, kod Voljevice, i sjeverno od Zvornika, između Branjeva i Šepka u dužini od tri kilometra.

Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. Postoji više pretpostavki o mjestu gdje se nalazilo rimsko utvrđenje grad “ Ad Drinum“, a najprihvaćenija je da se ovo naselje nalazilo na ušću rijeke Drinjače u Drinu.