Kušlat

Kušlat je srednjovjekovni grad, nastao u 13. vijeku. „To je okrugao kameni grad na obali rijeke Jadar, na jednoj litici koja se diže do neba… Čovjek se ne usuđuje da pogleda dole u udolinu, gdje rijeka tekući huči kao grmljavina“ zapisao je Evlija Čelebija.

Poznat je i po tome što je tu sagrađena prva džamija u Bosni.