Стари град Котор

Средњовјековна тврђава Котор је смјештена изнад лијеве обале ријеке Врбање, изнад ријеке Бобас, како је поједини и називају. За Хрвоја Вукчића Хрватинића је везана легенда која каже да је он на свом вранцу скочио са Равног Чепка на тврђаву Бобас и да као доказ томе постоји отисак коњских копита у тврдој стијени.

Према босанским историчарима из тог периода, Хрвоје Вукчић Хрватинић је описан као борац за слободну и самосталну Босну, а да је према својим противницима био немилосрдно строг и увијек их је, када би му се супротставили, хватао и бацао у тамницу.
Котор је био важна тврђава у саставу Јајачке бановине. Штитио је прилаз Јајцу из правца сјеверо-запада. Од 1519. године средњовјековни град Котор је био под Турском управом. Упркос историјском значају тврђаве Котор, она није никада археолошки истражена.

Према предањима се каже да се у тврђави Котор налазе подземне тамнице и систем подземних пролаза.