Rijeka Vrbanja

Izvire ispod Vlašića kod sela Vrbanje, na visini od 1520 m. Ulijeva se u Vrbas kao njegova desna pritoka, blizu Banje Luke. Vrbanja je planinska rijeka sa mnogobrojnim pritokama koje su bogate plemenitom ribom.

U svom gornjem toku (potez od K. Brda do grada Kotora Varoš), rijeka je izuzetno čista tako da je taj predio bogat potočnom pastrmkom i mladicom, kao i ostalim vrstama bijele ribe (škobalj, klen, mrena, plotica).