Sportsko-rekreativni centar «Riječani»

Kao jedan od nezaobilaznih sportsko-rekreativnih sadržaja je Dom humanitarnih organizacija “Riječani-Modriča” koji je, zapravo, sportsko-rekreativni centar smješten u jednom od najljepših dijelova Duge njive, u selu Riječani Gornji udaljenom 12 km od Modriče. U pitanju je ekološki očuvan prirodni ambijent koji je pogodan kako za ljetne tako i za zimske rekreativne sadržaje.