Modrička lovna regija

Modrička regija se prostire na područiju opština: Modriče, Šamac i Pelagićevo.
Obuhvata 7 lovišta, i to: Vukosavlje, Majna, Pelagićevo, Vučijak, Sijekovac, Šamac, Posavlje.
Lovišta u ovoj regiji su ravničarsko-brskog tipa.
Vrste divljači u ovoj regiji su: prepelica, fazan, divlja patka, guska, zec, divlja mačka, kuna, lisica, srndać, divlja svinja.