Спортско-рекреативни центар «Ријечани»

Као један од незаобилазних спортско-рекреативних садржаја је Дом хуманитарних организација “Ријечани-Модрича” који је, заправо, спортско-рекреативни центар смјештен у једном од најљепших дијелова Дуге њиве, у селу Ријечани Горњи удаљеном 12 km од Модриче. У питању је еколошки очуван природни амбијент који је погодан како за љетне тако и за зимске рекреативне садржаје.