Spomen-vodenica

Nalazi se u dijelu kompleksa manastira Lovnice, stotinjak metara nizvodno od izvora rijeke Lovnice. U Drugom svjetskom ratu Nijemci su u vodenici spalili grupu djece, pa je u pomen na taj događaj izgrađena današnja vodenica.