Mapa

Filter od

Šekovići

Šekovići su smješteni na području rijeke Drinjače, čiste planinske rijeke koja pruža idealne uslove za ribolov. Kroz opštinu protiče u dužini od 23 km, a sa obe strane ove rijeke rasuta su brda: Vis (764 m/nv), Paljevina (841 m/nv) i najveće Udrič (1042 m/nv), Lemino brdo (613 m/nv), Kozjak (659 m/nv) i Sokolina (507 m/nv).

Šekovićki kraj, od Rimljana do današnjih dana, presjecali su važni putevi koji su povezivali područja istočno od Drine sa centralnom Bosnom, a tomu svjedoče kulturno-istorijski spomenici sa veliki broj stećaka. Najznačajniji i najljepši spomenici materijalne kulture  ovog prostora su dva srednjovjekovna manastira, manastir Blagovještenja u Papraći i manastir Svetog Đorđa u Lovnici.