Сојеничко насеље

Изградњом сојеничког насеља на обалама старог корита ријеке Стублаје и уређењем риболовачких прилаза, развио се викенд туризам, који се у основи заснива на риболовном туризму. Љубитељима спортског риболова су, поред рибом богатог језера Стублаја, на располагању рјечица Матура и канали изван рибњака.