Sinagoga Bet Šalom Doboj

Prvi jevrejski dom sa sinagogom u Doboju podignut je 1874. godine, čija ulazna vrata stoje kao simbol sjećanja u dvorištu novoizgrađene dobojske sinagoge.

Današnja singoga osveštana je u novembru 2003. godine, nakon rekonstrukcije porodične kuće Aleksandra Vrhovskog i Ota Kalamara izgrađene 1922. godine i dobila je naziv Bet Šalom, hebr. Kuća mira. Pored sinagoge u objektu djeluje Jevrejski kulturni centar i Jevrejska opština u Doboju.