Šekovići kroz istoriju

Od perioda Rimljana do naših dana, Šekovićki kraj su rasjecali važni putevi, koji su povezivali područja istočno od Drine sa centralnom Bosnom. Šekovići su dobili ime po jednom dijelu stanovnika, koji su iz Šekovine u Hercegovini naselili ove prostore krajem XVII vijeka.

Manastiri Papraća i Lovnica u prošlosti su bili značajni centri pismenosti i slobode. Majka Ivana Groznog, Jelena Jakšić Glinska porijeklom je iz Šekovića, što se navodi kao razlog dobrih odnosa između manastira Papraće i Ruskog carskog dvora.