Saborna crkva Sv. Save Bileća

 

Saborna crkva Sv.Save Bileća  Sagrađena je u vrijeme Austrije, prilozima srpskog naroda Bileće i od pomoći Zemaljske Vlade u Sarajevu. Građena je u romano-gotskom stilu. Godine 1896, na Malu Gospojinu osveštana je i posvećena Sv. Savi Srpskom. Nalazi se u samom centru grada.