Bilećko jezero

Bilećko jezero na rijeci Trebišnjici kod Bileće je najveća vještačka akumulacija na Balkanu. Površina jezera je oko 33 km2, zavisno od vodostaja. Na dnu jezera nalazi se napušteno selo, koje je evakuisano prilikom gradnje hidrocentrale. Najveća dubina bilećkog jezera je 104 m, a nalazi se na oko 400 m nadmorske visine.

Nekropola stećaka Bileća je najveća veštačka nekropola stećaka na Balkanskom poluostrvu. Nastala je 1967. godine kod nekadašnjeg Zavičajnog muzeja u Bileći u akciji spasavanja i izmeštanja određenog broj stećaka otkrivenih nakon prethodno sprovedenih arheoloških istraživanja na Vrelu Trebišnjice (2 ploče) kod Miruše – Kolanjević (6 ploča) i Panika (75 spomenika).